Kadra

mjr rez. inż. Jacek PAJDA

Specjalista ds. szkolenia specjalistycznego

mjr rez. inż. Jacek Pajda jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. J. Bema w Toruniu. Spełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w kraju i za granicą. W czasie służby w Kosowie i Iraku był odpowiedzialny za współpracę i szkolenie miejscowych formacji mundurowych.

Po zakończeniu służby w Wojsku Polskim pracował jako szef ochrony oraz instruktor strzelań bojowych. Uczestniczył w  wielu zaawansowanych kursach strzeleckich  i taktycznych. Odznaczony: Gwiazdą Iraku, MND CS Medal, In Service of Peace Medal, Nato Kosovo Medal.

Jest członkiem IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku oraz  skoczkiem spadochronowym. Jest również instruktorem strzelectwa sportowego. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z Edukacji dla Bezpieczeństwa, Edukacji Obronnej oraz Edukacji Wojskowej. Jest członkiem Komponentu IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku uczestniczącego   w programie szkoleniowym „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP Edycja 2018, 2019, 2020”.

Jest Szefem zespołu ds. szkolenia specjalistycznego w szkołach mundurowych CN-B Feniks (obecnie w ośmiu szkołach uczy się ponad 1100 uczniów).

Od marca 2020 r. do czerwca 2020 r. był członkiem Zespołu ALFA, który powstał na podstawie porozumienia organizacji proobronnych z Biurem Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym zadaniem Zespołu było edukowanie młodzieży szkolnej   z całej Polski z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych środków komunikacji w zakresie zdalnego nauczania przedmiotu edukacja wojskowa. W ramach działań Zespół przygotowywał materiały edukacyjne dla uczniów klas mundurowych na terenie całego kraju. Mjr rez. Jacek Pajda prowadził lekcje online z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz uczestniczył w webinariach w konwencji “na żywo” transmitowanych  z jednostek i uczelni wojskowych dla uczniów, żołnierzy, członków organizacji proobronnych  oraz pasjonatów wojskowości. Materiały były zamieszczane na Facebooku i Youtube Biura Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” MON. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejne lekcje oglądało po kilkadziesiąt tysięcy osób.