Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Lista kandydatów przyjętych

do pierwszej klasy

I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie:

Numer kandydata:

2/C/Ciechanów/2021

3/C/Ciechanów/2021

4/C/Ciechanów/2021

5/C/Ciechanów/2021

6/C/Ciechanów/2021

8/C/Ciechanów/2021

9/C/Ciechanów/2021

10/D/Ciechanów/2021

11/C/Ciechanów/2021

12/C/Ciechanów/2021

13/D/Ciechanów/2021

14/D/Ciechanów/2021

15/D/Ciechanów/2021

16/D/Ciechanów/2021

18/D/Ciechanów/2021

20/C/Ciechanów/2021

21/C/Ciechanów/2021

22/C/Ciechanów/2021

24/D/Ciechanów/2021

25/C/Ciechanów/2021

28/D/Ciechanów/2021

29/C/Ciechanów/2021

30/D/Ciechanów/2021

31/D/Ciechanów/2021SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM!!!

Krok 1

DO DNIA 25.06.2021 R. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRAWNOŚCIOWY

 

Krok 3


ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Dd dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!