Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Lista kandydatów wstępnie przyjętych na rok szkolny 2021/2022:
Lp.

Nr kandydata

1

2/C/Ciechanów/2021


2

3/C/Ciechanów/2021

3

4/C/Ciechanów/2021

4

5/C/Ciechanów/2021

5

6/C/Ciechanów/2021

6

8/C/Ciechanów/2021

7

9/C/Ciechanów/2021

8

10/D/Ciechanów/2021

9

11/C/Ciechanów/2021

10

12/C/Ciechanów/2021

11

13/D/Ciechanów/2021

12

14/D/Ciechanów/2021

13

15/D/Ciechanów/2021

14

16/D/Ciechanów/2021

15

18/D/Ciechanów/2021

16

19/C/Ciechanów/2021

17

20/C/Ciechanów/2021

18

21/C/Ciechanów/2021

19

22/C/Ciechanów/2021

20

24/D/Ciechanów/2021

21

25/C/Ciechanów/2021

22

27/C/Ciechanów/2021

23

28/D/Ciechanów/2021

24

29/C/Ciechanów/2021

25

30/D/Ciechanów/2021

26

31/D/Ciechanów/2021SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM!!!

Krok 1

DO DNIA 25.06.2021 R. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRAWNOŚCIOWY

TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:
Ciechanów: 02.06.2021 r. godz. 13.00

Krok 3

dn. 07.06.2021 r.
ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Dd dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!